කාටත් මැජික් වගේ ...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

 කාටත් මැජික් වගේ අලුත් වැඩක් පෙන්නුවා
බලන්න දකින දකින අයට පුදුම හිතෙනවා
බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපට සල්ලි ඕන නෑ
එහෙන් මැජික් මෙහෙන් මැජික් සුරංගනා ලොවින් ගෙනා

රන් රන් රන් රන් - රන් කෙවිට අපි අරං
යං යං යං යං - යං ලෝකේ වටේ යං
අහස උසට නැගි මන්දිර මේ නගරේ
කෙවිටේ බලයෙන් විස්මිත දේ කෙරුණේ
අප කළ හැම දේ විනෝදෙටයි මිතුරේ
ආසයි නටන්න ගහමුද අපි පපරේ
හොයි හොයි හොයි හොයි
කාටත් මැජික් වගේ අලුත් වැඩක් පෙන්නුවා
අරුමැසි ‍ලෝකයකට පුංචි අපිව ගෙන්නලා
බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපට සල්ලි ඕන නෑ
එහෙන් මැජික් මෙහෙන් මැජික් සුරංගනා ලොවින් ගෙනා
රන් රන් රන් රන් - රන් කෙවිට අපි අරං

යං යං යං යං - යං ලෝකේ වටේ යං
හොයියල හොයි හොයි හොයියාලේ
හොයි හොයි හොයි හොයි හොයියාලේ
හෝලේ හො‍ඳේ හොයි හෝලේ හො‍ඳේ හොයි

හෝලේ හො‍ඳේ හොඳමයි
දැක්කද සුන්දර කම අප ගම්මානේ
බැලූ බැලූ හැම තැන ගහකොළ මයි පෙනුණේ
පැසුණු ගොයම දැක එයි කුරුල්ලන් රෑනේ
විනෝදයට කදිමයි අප ගම්මානේ
බය වෙන්න දෙයක් නෑ අපට සල්ලි ඕන නෑ
එහෙන් මැජික් මෙහෙන් මැජික් සුරංගනා ලොවින් ගෙනා
රන් රන් රන් රන් රන් කෙවිට අපි අරං
යං යං යං යං යං ලෝකේ වටේ යං
හොලේ හො‍ඳේ හොයි

* පද රචනය - නන්දන වික්‍රමගේ
* තනුව - මහේෂ් දෙනිපිටිය
* ගායනය - හිමාෂ මනුප්‍රිය සමඟ ඒෂාන් දෙනිපිටිය
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN