කිමද නාවේ................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png  
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

කිමද නාවේ ඇයි නාවේ තරහ වී
කවුද කීවේ බොරු කීවේ මගෙ දයා
පෙර නූයේ ඇයි වූයේ අද වගේ
කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා

සැමදාම බලා සිටියා
මගෙ කවුළු ළඟට වෙලා
කවදාවත් නෑ වූයේ මේ වාගේ

මගෙ පැල්පත අද පාළුයි
නිහඬයි අඳුරයි ඇත්තේ
කවදාවත් නෑ වූයේ මේ වාගේ


* පද රචනය හා සංගීතය - ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන

* ගායනය - ගෝල්ඩන් චයිම්ස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN