මා සතුටින් බව ඔබට .............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මා සතුටින් බව ඔබට පෙනෙයි නම්
එය වැරැදියි රත්නේ
නිතරම කඳුළෙනි මා පසු වන්නේ
මට අයිතිය කඳුළයි

පාළුව තනිකම මට වද දෙන විට
කෙලෙස ද ඉවසන්නේ
කියන්න සොඳුරිය කියන්න සොඳුරිය
ඇයි මට මෙහෙම වුණේ

මා අමතක කොට ඔබ ගත් නම මග
ඔබ හට සුව දේ නම්
කුමක් වුණත් මට නම් ඒ ගැන කම් නැත
තනිවම මා ඉන්නම්

පද රචනය - චන්ද්‍රා දේවාදිත්‍ය
සංගීතය - සුනිල් පෙරේරා
ගායනය - ජිප්සීස්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN