මුතු පින්න තාම හීතලයි..................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මුතු පින්න තාම හීතලයි වගේ
රස දන්න දෑස මඟ බලයි ඉබේ
අරුමැක්කේ මල් නෙළන්න එන න‍ඟේ
හද ගැස්ම ඔබට දැනෙනව ද මගේ

මල් රෙද්ද තදට තනි රකී ඉණේ
මල් යාය හොඳට සැප විඳී බ‍ඳේ
ඒ මලක් වෙන්නවත් පිනක් කොහේ
ඔබ දකින එකත් සැපක්නේ අනේ

මා දැක්කම ඉඟ නටන දර්ශනේ
මට බලා ඉන්න ලෝබයි කෙල්ලේ
හොර බැල්මේ බහට පිරුණු හිත මගේ
නගා බලා ගන්න මම නෑ දන්නේ

 
පද රචනය - කැලුම් ශ්‍රීමාල්
සංගීතය ගායනය - නලීන් පෙරේරා
ගායනය - මේරියන්ස්”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN