නෙළාගන්න අතට එදා.................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png  
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

නෙළාගන්න අතට එදා - පිපුණු කුසුම් දෙවට දිගේ
නෙළා නොගෙන අතැර ගියේ - ඇයිද කියා නොම හැ‍ඟේ
පරවුණු මල් පෙති විසිරී - තවම තියේ වැට දිගේ
ඒ මල් තවමත් සුවඳයි - සුවඳයි ඉස්සර වගේ

හිතේ පිපුණු කඳුළු පොකුරු නැඟුණේ වලාකුළු වෙලා
මතක තුළට මා කැඳවයි - කැඳවයි මහිත රිදවලා
මට නුඹ වෙහෙරක් වූ කල මා මළුවේම තනිවූවා
සෙනෙහස පූජා කරන්න - පූජාසනය මදි වුණා

 
* පද රචනය - විජිත් කණුගල
             * සංගීතය - සුනිල් දයානන්ද කෝනාර
               * ගායනය - රෝහන් ශාන්ත බුලේගොඩ
             * සංයුක්ත තැටිය - “හිත ඔබටම තමයි”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN