නෙළාගන්නට දුර වැඩියි.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

නෙළාගන්නට දුර වැඩියි
නුඹව මට නෙළුමේ
කඳුළු වැගිරෙන නෙත් අයාගෙන
විල් තෙරේ හිඳිමී

අහස උසකට තැනූ මාලිග
විසිරිලා වැටුණි
ඒ නමුදු බිඳ වැටුණ නටබුන්
සිහිනයෙන් දකිමී

සිහිනයෙන් දකිමී
සීතලම රැය අහස කෙළවර
තරු රැසක් පිපුණී

රැයක කිසි ලෙස නෙළුම් නොපිපෙන
බව ඉතින් දනිමී
තරු කඩා හැලුණී

 
පද රචනය - අනුරාධ ජයසිංහ
සංගීතය - නවරත්න ගමගේ
ගායනය - දර්ශන ප්‍රමෝද්
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN