නුඹ මට හමු නොවුනානම්..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

නුඹ මට හමු නොවුනානම්...
මා නුඹට පෙම් නොකලා නම්...
මා දමා නොයා ලග හිටියානම්...
මේතරම් දුකක් මා හද නොපාරාවිනේ...

ගොන්මන් කළුවර ඇවිදින්...
හිරැ යන්න ගියා සද ඇවිදින්...
තරැ මල් ඇහැරී හිනැහෙයි...
දුක්බර කවියක් මසිතට අරගෙන...
නුඹ ඇවිදින් මා රිදවයි...

ඔබ යන්න ගියා සිත දවමින්...
මගෙ නෙතට කදුළු මල් ගෙනැවිත්...
සිත්මල් පෑරී පරවෙයි...
පෙම්බර සිතුවිලි සැනින් මිලින කර...
නුඔ ඇවිදින් මා හඩවයි...

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN