රෑට අහසේ තරු..............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png  
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

රෑට අහසේ තරු ගනින්න එන්න පාළුවේ
සීත ‍පින්නෙ හීන මල් අරන්
ජීවිතේම ළඟින් ඉන්න තාරකාවියේ
නිමක් නොමැති ආදරේ අරන්

සීත රැයේ තරු එළියේ
ඔබේ මුහුණ සඳ වාගෙයි
සඳ එළියේ තනි තරුවේ
ඔබත් එක්ක මම ඉන්නම්
පිනි බිඳු සේ පාවී පාවී එන්න සාවියේ

ඔබ නැති රෑ තරු එළි නෑ
මුළු අහසම හරි පාළුයි
සඳ එළි නෑ පිනි පොද නෑ
රාත්‍රියම හරි අඳුරුයි
සුළඟක් වී ඇවිත් යන්න එන්න සාවියේ* පද රචනය, සංගීතය සහ ගායනය - ගැමුණු ප්‍රනාන්දු
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN