සිනිඳු සුදු මුතු තලාවේ...............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සිනිඳු සුදු මුතු තලාවේ //
පිපෙන පෙණ පිඬු සිනාසේ //
සිනිඳු සුදු මුතු තලාවේ
පිපෙන පෙණ පිඬු සිනාසේ //

සිනිඳු සුදු මුතු තලාවේ
සැලෙන රළ මත ගිලී ඉපිලී
ගලන සිතුවිලි // මුළා වේ
ගැඹුරු සත් සමුදුර පතුළ බිඳ //

ඇඹරි ඇඹරී වියරු දළ රළ
ගැඹුරු සත් සමුදුර පතුල බිඳ

තුමුල මහමෙර දෙදරවයි
බුර බුරා නැගි කුරිරු ජල කඳ //
දෙරණ සම්පත ගිල ගනියි //

 

පද රචනය - මහගමසේකර
සංගීතය - සෝමදාස ඇල්විටිගල
ගායනය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව
චිත්‍රපටය - “සත් සමුදුර” (1967)
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN