සුදු ඇඳගෙන කොක්කු ඇවිත්..................

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සුදු ඇඳගෙන කොක්කු ඇවිත්
බිම ඇන ඇන උගෙ දිග හොට
අකුරු ලියන්නේ
වක්කඩ ළඟ පුංචි පන්තියේ

හිමින් හිමින් අඩි තිය තිය නියර දිගේ බිම බල බල
කොක් අම්මෙක් කොක් පැටියෙක් එක්කන් එන්නේ
වක්කඩ ළඟ පුංචි පන්තියේ

අයනු අල්මයනු මායනු හෝඩි පොතේ කියවා කියවා
එකයි දෙකයි තුනයි කියලා ගණන් කරන්නේ
වක්කඩ ළඟ පුංචි පන්තියේ

 

පද රචනය - පුණ්‍යා ඒකනායක
සංගීතය - කරුණාරත්න විජේවර්ධන
ගායනය - ජයතු ප්‍රභාෂ්වර දිසානායක
සංයුක්ත තැටිය - “පුංචි යාළුවෝ”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN