තුමුල බල ඇති..........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif තුමුල බල ඇති තෙදැති දෙවඟන
සැකයි මට ඔබෙ කුමරි බඹසර
රජුගෙ මිරිවැඩි ලකුණු තිබුණලු
ඔබගෙ දෙවොලේ යහන පාමුල

ඉරා සළුපට බැඳුණු නෙතු යුග
තරාදිය ගෙන හෙළා ගඟ දිය
තලා අසිපත නසා එහි පණ
පසිඳලිය හැකි වේ ද යුක්තිය

ධවල සළුපිළි සොරුන් ගත්තේ ද
මිණි මෙවුල් දම් කඩා හැලුණි ද
ඔබේ ගත රැඳි දුහුල් සළුපට
හමන සුළඟට ඉඟිළ යාවි ද

පද රචනය - උපාලි ජයමාන්න
සංගීතය - ඩැනිස්ටර් පෙරේරා
ගායනය - අමරසිරි පීරිස්
සංයුක්ත තැටිය - “සත්සර දෙවඟන”
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN