මන්දාරම් වැහි වැටෙනා.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

මන්දාරම් වැහි වැටෙනා...
හීතල හැන්දෑවේ...
මා අසලින් රැඳි උණුහුම ඔබ විය,
නුඹයි මගෙ අම්මා...
සඳ හාවුන් හඩනා...
කලුවර රාත්‍රියේ...
ආලෝකය දුන් සඳකැන් ඔබ විය,
නුඹයි මගෙ අම්මා...

ලේ කිරි කර පොවා මා සෙනෙහෙන් වැඩු මාගේ අම්මා...
දරා දස මාසේ ඉහිලූ බරට ණයගැති ජීවිතෙන් මා...

අම්මේ මං නුඹට ආදරෙයි...
ජීවේ පොවන උල්පත නුඹයි...
අම්මේ නුඹ මගේ රැජිණයි...
සංසාරයේ මා නුඹ ළගයි...

කුණාටු සාගරයේ රුවල් බිඳුණු නෞකාවේ...
හබල ඔබයි පිලිසරණ ඔබයි නුඹයි මගේ අම්මා...
දාහය වෑහෙනා ගිනියම් මද්දහනේ...
සෙවණ ඔබයි මඳ පවන ඔබයි...
නුඹයි මගෙ අම්මා...

Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN