සතර වටින් කළු කරගෙන...........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif 

සතර වටින් කළු කරගෙන වහින වෙලාවේ
මට මුවාවෙන්න ගසකුත් නැති සැඳෑ වෙලාවේ
අතර මඟක සිටි මා කුඩේ යටින් කැන්දා
ගෙදර ගිහින් ඇරලූ දා මතකයි අද වාගේ

එදා ඉඳන් මඟ බැලුවා රුව දකින්න ඔබේ
දෑතේ වළලු රණ්ඩු වුණා අඩි සද්දෙට ඉබේ
දෙතොල නැඟි සිනහා නැවුම් පැතුම් සනහා
හදේ මැවෙයි සුපෙම් කල්පනා

එදා මෙදා සිත සපුරා විඳ අනන්ත සුවේ
දෑස දෑත එකතු වුණා ප්‍රාර්ථනා ලොවේ
නැවුම් පැතුම් සනහා පිපේ කුසුම් වරුසා
ඔබේ සෙවණ සදා වාසනා


පද රචනය - සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහ
ගායනය - විශාරද සුජාතා අත්තනායක
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN