පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා.............

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මහු සංසාරේ
පන සිනා සුළගට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ //

කදුළු වලින් දියවී යනවානම්
අවිහිංසක රූපේ
දොරගලනතුරු කදුළු හලනම්
ඔබමට නොපෙනෙන සේ

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා...

මට ඔබ ඔබ මට පෙම් කල තරමට
වෙන්වී යන්නට බැරි
අසම්මතේ පෙම්වතුන් නොවෙමු අපි
වරදට වහල් වෙවී

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා...

පද රචනය: ලලිත් වසන්ත
සංගීතය: ජයසිරි අමරසේකර
ගායනය: ශශිකා නිසංසලා
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN