තරු යායේ ඈතින් ඈතට.........

http://3.bp.blogspot.com/-2lsj7mvENJ0/Tzy49lP2IqI/AAAAAAAABRc/doTm_p5LyTQ/s400/coehkda.png 
http://4.bp.blogspot.com/-opefgH71FJw/TwAWz69Gp5I/AAAAAAAAAiw/whq6dfl2AK4/s1600/fblink.gif

 තරු යායේ ඈතින් ඈතට දිදුලන
රන්තරු යුවළක් සේ
කිසි දිනයක නොමියන සොහොයුරු පෙමකින්
ඔබ අප බැඳුණාවේ
හෙට දුක් සෝ කඳුළැලි නොදකින ලොවකට

අප නෙත් යොමු වේවා
මතු භවයෙන් භවයට එක ඉත්තක පිපි
මල් යුවළක් වේවා

යන එන හැම තැන සෙවණැලි විලසේ
කිසි මොහොතක හෝ හෝ හෝ
කිසි මොහොතක හෝ වෙන්නොම වේවා
හැමදාම ළං වී ඉන්නේ සෙනෙහේ පුදා

සෙනෙහේ පුදා - ජීවිතේ පුරා
මතු භවයෙන් භවයට එක් ඉත්තක පිපි
මල් යුවළක් වේවා

ඔබ අප අතරට කිසියම් දිනයක
නොපැතු ලෙසකින් හෝ හෝ හෝ
නොපැතු ලෙසකින් මරු ළංවිණි නම්
ඒ මඟ ද එකටයි යන්නේ සෙනෙහේ පුදා
සෙනෙහේ පුදා - ජීවිතේ පුරා
මතු භවයෙන් භවයට එක ඉත්තක පිපි
මල් යුවළක් වේවා

පද රචනය - බණ්ඩාර කේ. විජේතුංග
ගායනය - ග්‍රේෂන් ආනන්ද
චිත්‍රපටය - “බයිසිකලය” (1982)
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN