විශේෂ නිවේදනයකි....................


මේ වගේ ඇල්බම් දෙන්නේ ඉදිරියේ අනාගතයේ ශ්‍රි ලංකාවේ දරුවන්ට ගීත ඇසීමට බවත් මේ ඇල්බම් කිසිවක් සොයා ගන්න වෙළදපොළහී නැති බවත් සදහා මෙම වෙබ් සයිට් එකෙන් දෙන්නේ ඒ නිසා.හැබයි මෙවා විකිණිම තහනම්. මොකද මෙවා අරන් තව බොරුවට සිඩී ගහලා බොරු නමකුත් දාලා විකුණවා.නියම ඔරිජිනල් සීඩී හා කැසට් මිලදී ගන්න.කලාකරුවන්ට පින් පිණිස සදහා..මමත් කඩවලින් ගියාම පරණ ගීත අපිට ලබා දෙන්නේ නැහැ.අපි එවා අහලා නැති නිසා. මෙම ගීත ඇල්බම එක මට ලබා දුන් සුදේශ් අයියට හා සුපුන් සහෝදරයාට ගොඩාක් පිං

මීට ඇඩ්මින්.........
Share this post :

Post a Comment

ADS BY ADS

ADS BY ADS

CLICK FIXPAY

MATHS SIR

DJ RIGHT SONG

SONGSTOPALBUM ADS

2015 O/L SCIENCE

2015 O/L SCIENCE

WE ARE SRI LANKA

WE ARE SRI LANKA

POPULAR POST

MUSIC LISTEN